Khi di chúc nhà chỉ được sử dụng để ở, không chia thừa kế

Trong trường hợp người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế, khi đó những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý, thực hiện việc thờ cúng.

Hỏi: Vợ chồng tôi sở hữu một căn nhà, chỉ muốn cho sử dụng để ở chứ không muốn các con chuyển nhượng, chia chác với nhau sau khi chúng tôi qua đời.
Vậy xin luật sư cho biết, để các con vẫn giữ nguyên ngôi nhà này và không thể chuyển nhượng, thế chấp cho người khác, chúng tôi phải làm gì?
Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Đức Thanh (quận 7, Tp.HCM)

Trả lời:
Để các con của ông vẫn giữ nguyên căn nhà, không bán, thế chấp cho người khác sau khi vợ chồng ông qua dời, ông có thể lập di chúc để lại căn nhà dùng vào việc thờ cúng. Điều 645 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, nhà thờ cúng không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý, thực hiện việc thờ cúng.
Trong trường hợp người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế, khi đó những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý, thực hiện việc thờ cúng.
Còn nếu người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng. Tuy nhiên, nếu tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật hiện hành.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *