Kiến Thức Pháp Lý

Thay đổi thiết kế bên trong công trình là đúng hay sai?

Đối với trường hợp của ông Đính, việc ông thay đổi thiết kế bên trong công trình không ảnh hưởng tới mật độ xây dựng;

Những quy định về thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất?

Nếu cá nhân, hộ gia đình thanh toán nợ trước thời hạn sẽ được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp

Khi di chúc nhà chỉ được sử dụng để ở, không chia thừa kế

Trong trường hợp người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế, khi đó

Con cả có được quyền bán mảnh đất do bố đứng tên?

Theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015: “Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng,

Nếu nhận chuyển nhượng đất của xã có được cấp Giấy chứng nhận không?

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện, mảnh đất 150m2 đất mà bà

Phải làm gì khi mà chưa được nhận đủ tiền bán nhà?

Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định, đối với giao dịch về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân,